Usługi

KLIMATYZACJA

Klimatyzacja ma na celu stworzenie i utrzymania warunków klimatycznych, w szczególności temperatury i wilgotności powietrza tworzących sprzyjające warunki do pracy i funkcjonowania ludzi lub optymalne warunki dla procesów przemysłowych.

WIĘCEJ
WENTYLACJA

Prawidłowo funkcjonująca wentylacja pozwala na wymianę powietrza w budynku. Możliwe jest to przy spełnieniu kilku warunków : odpowiednim doprowadzeniu świeżego powietrza z zewnątrz do budynku, umożliwieniu jego swobodnego przepływu w pomieszczeniach…

WIĘCEJ
INSTALACJE GRZEWCZE

Ogrzewanie to proces, dzięki któremu do pomieszczenia dostarczana jest energia termiczna po to, by podnieść lub utrzymać jego temperaturę. Ogrzewanie jest największym i jednocześnie najdroższym wydatkowaniem energii, dlatego też bardzo ważny jest wybór optymalnej metody grzewczej.

WIĘCEJ
INSTALACJE WOD-KAN

Instalacja wodno-kanalizacyjna służy do sprawnego dostarczania zimnej oraz ciepłej wody do różnego rodzaju budynków. Instalacje te muszą spełniać określone normy i standardy jakościowe.

WIĘCEJ
INSTALACJE GAZOWE

Instalacja gazowa jest niezwykle ważna. Jej projekt instalacji gazowej musi być wykonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, a także być zgodny z wymaganiami stawianymi przez dostawcę gazu.

WIĘCEJ
DORADZTWO I PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH

Do­ku­men­ta­cję pro­jek­to­wą spo­rządza­my za­rów­no dla bu­dyn­ków nowo pro­jek­to­wa­nych jak i tych już ist­nie­jących np. pod­da­wa­nych re­mon­tom czy ter­mo­mo­der­ni­za­cji

WIĘCEJ