ZREALIZUJEMY TWOJE MARZENIA

Referencje Gmina Resko

Referencje PBS

REFERENCJE

Powyżej znajdziecie Państwo referencje od niektórych naszych Klientów, będące poświadczeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez naszą firmę.

Certyfikat LG

Certyfikat NORMA PRO

CERTYFIKATY

Wiemy jak w naszej branży ważne jest ciągłe poszerzanie wiedzy. Staramy się stale doszkalać i zdobywać nowe umiejętności.

Podziękowania - Olimp Złocieniec

POZA PRACĄ

Wiemy jak ważne jest wsparcie młodych ludzi, dlatego staramy się pomagać w realizacji marzeń i pasji dzieci i młodzieży.

W OFERCIE

 • montaż klimatyzatorów typu split
 • montaż klimatyzatorów typu multisplit
 • montaż instalacji wody lodowej i chłodnic freonowych

Wykonujemy instalacje klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, serwerowniach oraz w budynkach przemysłowych. Dysponujemy odpowiednim sprzętem i wiedzą do kompleksowej realizacji.

W OFERCIE

 • Wentylacja bytowa
 • Wentylacja hal przemysłowych
 • Wentylacja pomieszczeń biurowych

Dysponujemy odpowiednią kadrą oraz narzędziami do kompleksowej obsługi budowy w związku z realizacjami wentylacji mechanicznych. Świadczymy usługi doradcze, projektowe oraz montażowe, dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów.

W OFERCIE

 • Instalacje centralnego ogrzewania
 • Kotłownie
 • Aparaty grzewczo – wentylacyjne

Realizujemy instalacje grzewcze od wykonania projektu po realizację. Pomagamy w wyborze optymalnego systemu grzewczego.

W OFERCIE

 • Wewnętrzne instalacje wod-kan
 • Przyłącza wody i kanalizacji
 • Instalacje wody deszczowej

Wykonujemy i projektujemy wewnętrzne i zewnętrzne instalacje wod-kan. Posiadając odpowiedni sprzęt i doświadczenie realizujemy kompleksowo zadania związane z przyłączami i wewnętrznymi instalacjami wodno – kanalizacyjnymi.

W OFERCIE

 • Projekty instalacji gazowych
 • Montaż instalacji gazowych

Realizujemy kompleksowo usługi związane z instalacjami gazowymi. Posiadamy niezbędne uprawnienia i certyfikaty do wykonania instalacji.

W OFERCIE

 • Projekty sieci i przyłączy
 • Projekty wewnętrznych instalacji
 • Doradztwo
 • Kosztorysy

Spe­cja­li­zu­je­my się w two­rze­niu do­ku­men­ta­cji dla bu­dyn­ków miesz­kal­nych, obiek­tów usłu­go­wych, biu­ro­wych, uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej (sz­ko­ły, przed­szko­la, szpi­ta­le itd.). Często pro­jek­ty wy­ko­nu­je­my tak­że dla obiek­tów prze­my­sło­wych, ha­l ma­ga­zy­no­wych i in­nych in­we­sty­cjach wiel­ko­po­wierzch­nio­wych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Agnieszka Jakubczak      tel. 533 355 358

Przemysław Jakubczak   tel. 515 432 373

BUDUJEMY Z PASJĄ I POMYSŁEM

Klienci, którzy nam zaufali

 • buildproplus

Zapraszamy do współpracy