Wentylacja

Prawidłowo funkcjonująca wentylacja pozwala na wymianę powietrza w budynku. Możliwe jest to przy spełnieniu kilku warunków : odpowiednim doprowadzeniu świeżego powietrza z zewnątrz do budynku, umożliwieniu jego swobodnego przepływu w pomieszczeniach, a także systematycznym usuwaniu zanieczyszczonego powietrza (dwutlenek węgla, para wodna i zapachy unoszące się w powietrzu) na zewnątrz budynku.

Wykonujemy wentylację dla budynków mieszkalnych, lokali użytkowych oraz dla hal magazynowych i produkcyjnych.

Nasze niektóre realizacje:

Zittau (NIEMCY) – wentylacja hali przemysłu bawełnianego 

 

 

 

 

 

Wymiana sprężarki w centrali wentylacyjnej – TESCO

 

 

 

 

 

 

Wentylatory przeciwwybuchowe – Stolarnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylacja – Hotel Diune Kołobrzeg

 

 

 

 

 

 

 

 

  Montaż kominów – klejarka Niemcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylacja wyciągowa z sanitariatów w stolarni