Zittau-wentylacja-Zakład tekstylny

Realizacja instalacji wentylacji w hali przemysłu bawełnianego na terenie Niemiec

W zakres usług wchodziło:

– demontaż i transport centrali klimatyzacyjnej w Borken (wydajność centrali 120 000m3/h)

– opracowanie koncepcji instalacji wentylacji dla hali przemysłu tekstylnego (wyroby bawełniane, o wysokich wymaganiach parametrów powietrza) w Zittau

– montaż przenoszonej centrali klimatyzacyjnej z Borken do Zittau

– montaż przewodów wentylacyjnych

– uruchomienie systemu wentylacji wraz z regulacją

– doprowadzenie mediów do centrali (woda, para, kanalizacja)

– opracowanie koncepcji instalacji wentylacji dla hali przemysłu tekstylnego (wyroby z tworzyw sztucznych)

– dostawa, montaż i uruchomienie instalacji wentylacji

– dostawa i montaż systemu przeciwpożarowego

Zadanie było realizowane przy ciągłej pracy obiektu.