Kępice-instalacja c.o.-Składnica Lasów Państwowych

INSTALACJA C.O. – KĘPICE

Montaż instalacji centralnego ogrzewania z zasobnikiem buforowym oraz zasobnikiem ciepłej wody użytkowej dla budynku kontenerowego w Kępicach.