Jednostka Wojskowa Karwice – instalacje zewnętrzne

INSTALACJE ZEWNĘTRZE – Jednostka Wojskowa Karwice

 

W zakresie realizacji był montaż hydrantu naziemnego zapewniającego wodę na cele p.poż. dla budynku biurowego.

Dodatkowo została zrealizowana kanalizacja deszczowa wraz z montażem pompy z zaworem zwrotnym w celu całkowitego odprowadzenia wody.