Przyłącza wod-kan Kępice-Składnica Lasów Państwowych

PRZYŁĄCZA WOD-KAN

W związku ze stawianym nowym budynkiem kontenerowym dla Składnicy Lasów Państwowych w Kępicach należało doprowadzić odpowiednie media do nowego obiektu. Naszym zadaniem było doprowadzenie przyłącza wody do nowego obiektu – około 40 m oraz zapewnienie odprowadzenia ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Długość realizowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej wynosiła około 130 m oraz 3 studnie tworzywowe fi 1000 mm.