Osiek Drawski – Modernizacja instalacji w mieszkaniu

MODERNIZACJA INSTALACJI

Naszym zadaniem była modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Ze względu na istniejący już od lat system nie był on odpowiednio wydajny i nie zaspokajał potrzeb, została wymieniona piecokuchnia, grzejniki, nowe rury rozprowadzające ciepło oraz system wody w łazience.