Instalacja gazowa – Parsęcko (k. Szczecinka)

Naszym zadaniem było wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji gazowej w budynku 12-rodzinnym w Parsęcku k. Szczecinka. Oprócz dokumentacji projektowej uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i kompleksowo zajmowaliśmy się wykonaniem instalacji gazowej. W budynku są dwie klatki, w każdej z nich po 6 mieszkań.