Biały Bór – instalacja centralnego ogrzewania

Montaż instalacji c.o. – Biały Bór

 

Budynek kontenerowy w Białym Borze na potrzeby Składnicy Lasów Państwowych, w budynku została zaprojektowana i zamontowana instalacja centralnego ogrzewania z kotłem na drewno oraz z zbiornikiem buforowym zapewniającym oszczędny tryb pracy oraz mniejszą eksploatacje urządzeń. Dodatkowo montaż takiego zbiornika zagwarantował dłuższą pracę systemu bez ciągłego palenia w kotle.